Dexia Foot PASS wil een gerichte ondersteuning bieden aan de jeugdopleiding van Belgische voetbalclubs. Hiervoor worden, naast het kwaliteitsmanagementsysteem Foot PASS, verschillende werkinstrumenten ter beschikking gesteld. Deze functionele tools moeten de jeugdbegeleiders in staat stellen om de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdopleiding systematisch te verbeteren.
Het meest praktische instrument, dat in het kader van dit project gelanceerd wordt, is de 'Dribble & Double Pass Game' (D&DP Game). Via dit opleidingsinstrument wordt immers gestreefd naar een directe verbetering van de voetbalspecifieke kwaliteiten van onze jeugdspelers.

Wat houdt de 'Dribble & Double Pass Game' in?

De 'D&DP Game' is een 2><2 spelvorm, waarbij twee teams van twee spelers het tegen elkaar opnemen op een klein veldje (15m x 8m). De combinatie van een kleine ruimte en een beperkt aantal spelers zorgt er allereerst voor dat er heel wat balcontacten zijn. Dit heeft automatisch als gevolg dat er veel technieken herhaald worden in verschillende spelsituaties. Bovendien wordt dit extra gestimuleerd door het gebruik van boarding of kaatsers rond het veld. Hierdoor blijft de bal niet alleen continu in het spel, maar wordt de snelheid van uitvoering ook rechtstreeks beïnvloed.
Zoals de naam doet vermoeden, ligt de nadruk van de 'D&DP Game' op het functioneel dribbelen en het gericht gebruiken van een double pass (individueel of collectief handelen om te scoren). In deze context bevordert het tevens de spelintelligentie aangezien de balbezitter constant een keuze moet maken tussen de dribble of de double pass.

Doelstelling 'D&DP Game'

“De basis van het spel is om de bal zo snel mogelijk onder controle te krijgen, zodat je meer tijd hebt om te kijken.” (Johan Cruyff)

Wat maakt het verschil in een voetbalwedstrijd? Om te scoren en aldus wedstrijden te winnen, dient een team op het gepaste ogenblik een 'man-meer-situatie' af te dwingen en deze zo efficiënt mogelijk te benutten. Het verwezenlijken van een numerieke meerderheid ten opzichte van de tegenstrever verhoogt immers in belangrijke mate de scoringsmogelijkheden. Dit kan op twee manieren gerealiseerd worden: enerzijds door het uitschakelen van de tegenstrever via een individuele beweging (dribble) en anderzijds door het opzetten van een (collectieve) één-twee-beweging (double pass).

Het is duidelijk dat deze twee bewegingen belangrijke vaardigheden zijn die meebeslissen over winst en verlies. Het verwerven van de 'dribble' en 'double pass' vaardigheden, kan echter alleen maar door het veelvuldig oefenen en permanent herhalen van deze bewegingen. Uiteraard dient dit zoveel mogelijk te gebeuren in wedstrijdechte spelsituaties of wedstrijdomstandigheden. Vandaar dat dit specifieke instrument werd opgevat als een 'game': een 2><2 spelvorm. Naast het gebruik van de ‘dribble’ en ‘double pass’ techniek, vraagt deze spelvorm duidelijk ook lef en durf.

Gebruiksvormen

De 'Dribble & Double Pass Game' kan op twee manieren gespeeld worden: met boarding of met kaatsers langs het veld (15m op 8m). In beide gevallen wordt het principe van 2 tegen 2 toegepast. Het verschil berust echter op de afbakening van het speelveld. De afbakening gebeurt ofwel via ‘boarding’ (panelen 0,65m hoogte) ofwel via ‘kaatsers’ (actieve steunspelers).

Afmetingen

Onderzoek in diverse jeugdopleidingen en verschillende leeftijdscategorieën, heeft uitgewezen dat er best gespeeld wordt op een veld van 15m x 8m, teneinde de doelstellingen van dit opleidingsinstrument te kunnen realiseren.

Tijdsduur

Door haar specifieke kenmerken vraagt de 'D&DP Game' ook een belangrijke fysieke inspanning van de spelers. Tijdens de tests werden na 60 à 90 seconden bijvoorbeeld al duidelijke signalen van vermoeidheid vastgesteld.

Om het primaire doel van het instrument dan ook niet voorbij te schieten en het accent dus te houden op het inoefenen van de dribble en double pass techniek, dient gewaakt over de duur van de wedstrijd. Door de hoge intensiteit van deze wedstrijdechte spelvorm, hebben we geopteerd voor 2 x 90 seconden met een rustpauze van een vergelijkbare duur. 
Uiteraard speelt de leeftijd en het opleidingsniveau van de spelers ook een rol, waardoor het raadzaam is om de speeltijd bij jongere spelers nog verder in te korten (bv. 2 x 60').

Basisspelregels

De spelregels van de 'D&DP Game' zijn vrij eenvoudig:

- start van het spel:

  • beide teams staan ter hoogte van de doellijn
  • spelleider dropt bal ter hoogte van de middenlijn in het spel
  • op het moment dat bal in aanraking komt met grond mogen spelers vertrekken

-scoren:

  • enkel scoren op de helft van de tegenstrever
  • scoren na dribble = 3 punten
  • scoren na double pass met boarding/kaatser of medespeler = 3 punten
  • scoren zonder de tegenstrever rechtstreeks uit te schakelen = 1 punt

- na doelpunt: terugkeren op eigen helft tot start opbouw tegenpartij
- geen fysiek contact en tackles
- geen buitenspel


Wil je meer weten over kwalitatieve ondersteuning voor jouw jeugdopleiding, surf dan naar www.dexiafootpass.be